Algemeen

Kuieren “Rond de Koningsterp aan de Ried” in Wijnaldum

Wie woonden er in de vroege middeleeuwen op de terp van Tjitsma?

Nu is de terp begroeid met het nog groene graan maar vanaf het begin van onze jaartelling stonden er  houten boerderijen op. De grote vraag is nog steeds wie er in de latere eeuwen op de terp hebben vertoefd. Koning Finn? Hier werd immers de kostbare fibula gevonden. Kostbaar, omdat het versierd is met goud en ingelegd met rood granaat, afkomstig uit India. Nooit werd er meer een dergelijk sieraad van deze allure gevonden. Genietend van fluitenkruid, klaver en boterbloem wandelen we via het deels onverharde pad langs de Ried. Daar treffen we bergeenden, fuut en wilde eend en zelfs misschien wel een paar reeën.Onderweg staan we meerdere malen stil en vertellen over het ontstaan van de terpenrij ten oosten van het dorp. Tijdens deze kuier (6 km) wordt onderweg een pauze ingelast voor een versnapering.           

We starten zaterdag 1 juni in groepsverband om 13.00 uur vanuit het Archeologisch Steunpunt. Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.Hier beginnen we met het bewonderen van vondsten, afkomstig van de terpen rond Wijnaldum. Honden aangelijnd toegestaan.

Deelname is op eigen risico.