Algemeen

Kunst, cultuur en historie deze zomer in Ferwert

Komende zomer is kunst, cultuur en historie weer hét toverwoord voor Ferwert. Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum organiseert wederom met Liesbeth Sijtsma van Outdoor Mozaïek Gallery en Tsjerkepaad een unieke combinatie van dit alles. Tijdens het Tsjerkepaad openen meer dan 250 Friese kerken hun deuren en dus ook in Ferwert. 

Gedurende een aantal van deze open dagen zullen er exposities worden georganiseerd in het koor van de Sint Martinuskerk in Ferwert. Deze gevarieerde exposities vinden plaats op zaterdag 6 en 20 juli, 3, 17 en 31 augustus en 14 september 2024 tussen 11:00 tot 17:00 uur waarbij de kunstenaars zelf aanwezig zullen zijn.

Op diezelfde zaterdagen is het ook mogelijk aan een rondleiding deel te nemen door de historische kern van Ferwert. Starttijd hiervan is 14:00 uur vanaf het Vrijhof. Een groep enthousiaste vrijwilligers zal bij toerbeurt een rondleiding van ca. 1 uur verzorgen op en rondom het Vrijhof voor toeristen en belangstellenden. 

6 juli 2024

Froukje Jorritsma is woonachtig in Oenkerk en is ongeveer zeventien jaar geleden begonnen met beeldhouwen. Al gauw bleek dat zij meer zag in het opbouwen van iets dan in uithakken. Hierna heeft zij verschillende cursussen gevolgd en verschillende technieken geleerd. Voor Froukje werd het een passie en inmiddels geeft zij workshops en exposeert zij regelmatig.

“Als je lichaam niet wil, kan je hoofd wel op z’n kop gaan staan” tot deze conclusie kwam Anke Schaap (43, autodidact) nadat ze op achttienjarige leeftijd ziek bleek en een rem op alles kwam waarvan ze dacht te dromen. Het was een begin van een jarenlange weg van fysieke afhankelijkheid. Tegelijkertijd ging voor haar een binnenwereld steeds verder open. Er bleek informatie op een plek buiten het fysieke, een plek waar Anke wel energie voor had.  Anke is gaan schilderen doordat ze al haar tijd in bed en in haar kamer doorbracht. Intuitief koos ze beelden – gezichten en emoties, het verhaal achter de ogen – en gaf ze deze vorm. Later zag ze pas dat het eigenlijk zelfportretten zijn in een andere gedaante. Anke wil tijdens deze expositie laten zien dat ontwikkeling niet alleen ontstaat door iets heel veel te doen maar dat het een reflectie kan zijn van het verruimen van het bewustzijn. Het is een inzicht waar vanuit haar vormgeving ontstaat λ