Algemeen

Lichtjesavond op Terp Hegebeintum

Op woensdag 2 november is het wereldwijd ‘Allerzielen’ de dag waarop mensen gezamenlijk hun overleden dierbaren gedenken.

Een moment waarop er gelegenheid is om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis  aan een overleden dierbare. Het is een traditie die steeds meer aandacht krijgt.  

Ook in Hegebeintum, op zaterdagavond 5 november, is het kerkje op de terp weer prachtig verlicht en willen we tussen 18.00-20.00 uur u gelegenheid geven om op een eenvoudige en ingetogen wijze een dierbare te gedenken. U kunt zelf een lichtje of kaars meenemen en neerzetten bij een graf rond het kerkje, maar er is ook gelegenheid om in de kerk een kaarsje aan te steken.Voor het drinken van een kopje koffie of thee bent u welkom in het Lokaal bij de kerk. Rond 20.00 uur sluiten we af met het aansteken van kaarsen bij alle graven op het kerkhof, zodat we symbolisch alle overledenen gedenken. Ieder is van harte uitgenodigd, óók als uw dierbare hier niet ligt begraven.

 

“De mensen van voorbij

zij blijven met ons leven.

De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven

in liefde, in verhalen,

die wij zo graag herhalen”

 

Uitvaartverzorging: 

Wietske Bosch – Joke Boonstra