Algemeen

Maandag 28 november Poëzie-avond in Stiens

…..as  de giele greiden grienje

      as de loft wer swart-wyt tûmelt

      as de grûn fan libben optilt

      as de bûnte wjukslach de izeren ferdreaun hat

      dan is langstme ljip

      dan sykje sjuch en sjong ik

      k-wyt  k-wyt  k-wyt

Zo brengt Ids Willemsma zijn lentegevoel onder woorden. Maar niet alleen de lente, nee, elk seizoen nodigt uit tot poëzie. Daar willen we graag met u over nadenken. Vijf gedichten, drie Nederlandse en twee Friese, staan centraal op de poëzie-avond die we houden op maandag 28 november in De Hege Stins, Gysbert Japicxstrjitte 4 in Stiens. We beginnen om 19.45 tot ±22.00 uur. De avond is kosteloos. Graag vooraf aanmelden i.v.m. kopieerwerk en koffie. Bij Gryt van Beem-de Jong (058-2572140) of Willem Huisman (058-2572725)