Algemeen

Mei Inoar Fit, samen en plezierig bewegen bij Bakker Training Therapie

Bewegen verbetert het dagelijks leven op vele vlakken: de dagelijkse handelingen zoals het huishouden doen, je aankleden, traplopen, stofzuigen, jouw kleinkind optillen, boodschappen halen, noem maar op. Door voldoende te bewegen, verbetert je spierkracht, is er minder risico om te vallen en blijf je zo lang mogelijk lichamelijk sterk en fit. Dat is geen overbodige luxe, want langer zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen, is wat de meeste mensen graag willen en ook nodig zal zijn vanwege de toenemende vergrijzing. Daarbij heeft beweging een positief effect op jouw brein en stemming. En niet te vergeten: als je gaat bewegen in groepsverband is dat ook nog eens gezellig.

Waar bestaat Mei Inoar Fit uit?

Mei Inoar Fit is het vita-liteitsprogramma voor iedere 65+er om op een gezellige, uitdagende en ontspannende manier te werken aan een fit lijf én een fit brein. Ook al kun je bepaalde oefeningen niet, we kijken naar wat je wél kunt. Mei Inoar Fit bestaat uit een groepstraining met valpreventie, cognitieve fitness en voorlichting van een diëtist. Daarnaast is ook de mogelijkheid voor een gezellig kopje koffie/thee. Na afloop van het gehele programma worden de beweegmogelijkheden in de praktijk en omgeving besproken, zodat je ook na het programma actief kunt blijven.  

Waar en wanneer?

Mei Inoar Fit gaat van start op dinsdag 19 september bij Bakker Training Therapie in het Gezondheidscentrum Stiens, aan de Griene Leane 5B in Stiens. De deelname bedraagt 21,50 euro per maand en is inclusief koffie/thee. Deze lage eigen bijdrage is mogelijk dankzij een subsidie van Stichting De Friesland. De groepstrainingen vinden twee keer per week plaats op dinsdag en vrijdag (13:45 –14:45 uur, aansluitend koffie/thee), gedurende 12 weken. 

Aanmelden of meer informatie? Bel naar 058 2573410 of mail naar info@bakkertrainingtherapie.n