Algemeen

Nieuw toneelstuk in première

Op zondag 18 september jl. vond in de Vermaning in Leeuwarden de première plaats van het nieuwe toneelstuk “Ontmoeting met gevolgen” over Geertruydt Jansdochter Hoyer, de vrouw van Menno Simons en haar verre nazaat Geerte de Vries, die als voorganger afscheid neemt van haar gemeente. 

Het toneelstuk is geschreven door Korneel Roosma-de Vries uit Stiens. Zij speelt ook de beide vrouwen. Het is geen historische vertelling over het leven van Menno Simons en zijn vrouw. Dat komt mede omdat er een tweede vrouw wordt opgevoerd die als voorganger afscheid neemt van haar gemeente. Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken de beide vrouwen terug op die keuze, op de gevolgen voor de toekomst. 

 

Korneel Roosma: “Het toneelstuk gaat over het geloof, over de Bijbel en wat er in de samenleving gebeurt. Ook ga ik in op de geschiedenis van de Doopsgezinden, hun standpunt over geweldloosheid en ook hoe ze aankeken tegen de kinderdoop”.

 

Korneel wordt tijdens de voorstelling ondersteund door haar man Sikke R. Roosma. Hij zorgt voor het decor, licht en geluid. Daarnaast zijn Binne Reitsma (Blije) als regisseur, Durkje Salverda-Bakker (Franeker) voor de kleding en Henk van den Berg (Hallum) voor de technische ondersteuning betrokken geweest bij de totstandkoming. De komende tijd zal het stuk op meer dan 25 plaatsen in het hele land wordt opgevoerd. Wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar s.r.roosma@gmail.com