Algemeen

Nieuws van de Zonnebloem afdeling Stiens e.o.

Nog net voor de zomervakantie hebben wij op 29 juni jl. een autorit met particuliere auto’s door Noordwest Friesland georganiseerd voor onze gasten. Voor de 36 opgegeven gasten hebben wij 12 chauffeurs bereid gevonden om te rijden. 

Vier vrijwilligers stonden bij het Graauwe Paard in Ouwesyl klaar om de gasten in en uit de auto’s te helpen voor de koffie/thee met oranjekoek. Na de koffie kon men de Aerden Plaats bezoeken met de Julianakerk en vlindertuin. Voor sommigen een bekende locatie en voor anderen helemaal nieuw. Na het ophalen van de auto’s ging de tocht richting Zeedijk. Hier kon men het gemaal de Heining bekijken met de vispassage en verder langs het tempeltje van Ida Willemsma. De volgende stop was bij de pier van Holwerd. Op dat moment was net de Oerd aangemeerd. Dus een drukte van belang. Het was vloed en het water stond hoog en klotste over de kade. Even de zeelucht ruiken! De route ging verder langs Blije, Hegebeintum en Ferwerd richting Smalle Brug in Stiens. Ook hier werden de gasten uit de auto’s begeleid naar de zaal. In de achterzaal stond een heerlijke broodmaaltijd klaar met mosterdsoep. Dit liet men zich goed smaken. Men zag elkaar weer na de autorit om gezellig even bij te praten. Het applaus en een bedankje voor alle chauffeurs die belangeloos deze middag hebben gereden was zeker op zijn plaats. Kortom een zeer geslaagde middag.  

En dan breekt de lange zomerperiode weer aan. Familie, buren en vrienden gaan op vakantie. Kijk naar elkaar om, vraag ouderen voor een kopje koffie en maak een praatje. Met elkaar kan het dan ook voor de ouderen een fijne zomer worden λ