Algemeen

Nieuwsflits van de Stienzer Energykoöperaasje U.A.

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. is opgericht om samen met de bewoners van Stiens te werken aan het besparen op energieverbruik in Stiens. En tevens aan de duurzame opwekking van de energie. 

Onlangs hebben we een onderzoek verricht in de wijk Aldlân. Dit onderzoek richtte zich op een gebied met ca. 295 woningen. Daarvan hadden medio september 2020 totaal 97 woningen zonnepanelen op het dak. Alle bewoners van die woningen zijn persoonlijk benaderd en uiteindelijk hebben we 70 ingevulde enquêteformulieren van hen terug gekregen. Een mooi resultaat vinden we. 

We zien dat de laatste jaren de hoeveelheid daken met zonnepanelen fors is toegenomen. In de eerste periode van acht jaren (2007 t/m 2014) waren dat 22 woningen. In de jaren 2015 en 2016 zijn 8 woningen voorzien van zonnepanelen. In de jaren 2017 en 2018 waren dat 15 woningen en in 2019 en 2020 eveneens 25 woningen. Kostenbesparing, meer duurzaam wonen en investeren in de woning waren de voornaamste redenen. 

Wat opvalt is dat ca. 40% van de huishoudens (nog) niet is overgestapt op koken op inductie. Ruim 60% van hen neemt duurzame en groene energie af van hun energiemaatschappij. Dat gebeurt bij 13 verschillende bedrijven. Ruim 10% van de huishoudens is geïnteresseerd in energie van Energie VanOns. Dat is de gezamenlijke energiemaatschappij van de noordelijke coöperaties, die tegen scherpe prijzen groene en duurzame energie levert en waarvan de winsten terug vloeien naar de regio, dus ook naar Stiens. Voor het gehele rapport verwijzen we u naar onze website: www.stienzer-ek.nl. 

Nog leuk te vermelden is dat 10% van de geënquêteerden heeft besloten direct lid te worden van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. Bent u nog geen lid? Dat kan via het aanmeldformulier op de website. U kunt ons ook volgen via Facebook