Algemeen

Nog één keer Postma schaaktoernooi aan het Hantumer schaakfront

Hantum was de vorige eeuw hét schaakbolwerk van Noordoost-Friesland. De lokale schaakclub was in de tachtiger jaren in volle bloei, vooral omdat men vanuit de club actief schaak-lessen gaf op vrijwel alle lagere scholen in de toenmalige gemeente Dongeradeel. 

Vanaf 1978 werd jaarlijks het Bouwbedrijf Postma schaaktoernooi georganiseerd met op het hoogtepunt meer dan tweehonderdtwintig deelnemers op twee zaterdagen (senioren en jeugd).  In 2011 werd het laatste toernooi gehouden. Enkele oud-leden troffen elkaar onlangs op een schaaktoernooi en daar werd het idee gevat om dit legendarische toernooi nog één keer te organiseren in het prachtig opgeknapte dorpshuis van Hantum. 

Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 9 maart as. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft een ouderwets schaakfestijn te worden, met actieve schakers en ook veel oud-leden voor wie het een weerzien na vele jaren zal zijn. De historie en successen van de Hantumer schaakclub zijn samengevat in een klein boekwerkje dat alle deelnemers meekrijgen als herinnering. De toernooicommissie nodigt schakers uit de regio uit om deel te nemen. Meer informatie is te vinden op: www.dedonger.nl/hantum-toernooi waar u zich ook kunt aanmelden. Bellen kan ook: naar Bauke Zijlstra, 0519-571852