Algemeen

Onderzoek naar historische interieurs in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel

De buitenkant van een woning is voor iedereen zichtbaar, maar over de binnenkant is vaak maar weinig bekend. Veel bewoners zijn zich niet bewust van de historische waarde van hun interieur en daardoor verdwijnen bij verbouwingen en sloop van woningen nog te vaak bijzondere interieurs of delen daarvan in de container en dat is erg jammer.

De Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) werkt daarom aan een inventarisatie van historische interieurs in de gehele provincie Fryslân. Tegelijkertijd wil de SIiF onder het motto “behoud door kennis” op een vrijblijvende en laagdrempelige manier de kennis van en waardering voor dit erfgoed vergroten onder bewoners en eigenaren van historische panden.

De inventarisaties worden per gemeente uitgevoerd. Sinds de oprichting van de stichting in 2013, zijn de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen, voormalig Dongeradeel, Waadhoeke en Leeuwarden geïnventariseerd. Door corona hebben er gedurende twee jaar helaas geen inventarisaties plaats kunnen vinden.

 

Op 1 september 2022 start het onderzoek in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Het gebied van de eerder geïnventariseerde voormalige gemeente Dongeradeel valt buiten het huidige onderzoek.

De stichting benadert de komende tijd bewoners en/of eigenaren van woonhuizen en boerderijen die gebouwd zijn vóór 1970 met de vraag of ze mee willen werken aan een huisbezoek door haar inventarisanten. Tijdens dat bezoek worden de aanwezige interieurensembles en -onderdelen vastgelegd op foto’s, waarbij de SIiF gebonden is aan strikte privacyvoorwaarden.

Het onderzoek richt zich op aard- en nagelvaste onderdelen zoals bijvoorbeeld schouwen, bedstedewanden, gangpoortjes, tegelvloeren, plafonds en trappen. Losse meubels en andere huisraad vallen erbuiten.

 

Bewoners of eigenaren van panden waarin een historisch interieur en/of interieurelementen aanwezig zijn, kunnen zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek via afspraken@interieursinfryslan.nl.

Meer informatie is te vinden op https://www.interieursinfryslan.nl.