Algemeen

Onjuiste enveloppen bezorgd bij deel 70+ kiezers

In de aanloop naar de verkiezingen van de Tweede Kamer is gebleken dat een (klein) deel van de 70+ kiezers die mogen briefstemmen in de gemeente Leeuwarden een verkeerde envelop bij de verkiezingsstukken heeft ontvangen.

De bescheiden voor het briefstemmen zijn centraal door een (landelijke) drukkerij aan deze groep kiezers toegestuurd. Door een vergissing bij de drukkerij is een verkeerde envelop in een machine gestopt waardoor een aantal mensen twee retourenveloppen hebben ontvangen in plaats van één retourenvelop en één envelop voor het stembiljet. De foutieve zending is bij de gemeente aan het licht gekomen doordat er door een 15-tal inwoners is gebeld naar de gemeente dat men niet de juiste enveloppen heeft ontvangen. Het gaat in totaal om tussen de 600 en 800 stemgerechtigden. Totaal zijn in de gemeente Leeuwarden ca 16.500 stemgerechtigden die mogen briefstemmen (70+).

Er is afgesproken dat de betrokken stemgerechtigden door de drukker met spoed een nieuwe envelop toegestuurd krijgen. Deze gaat vergezeld met een brief waarin de situatie wordt uitgelegd en instructie hoe men kan handelen. Alle stembiljetten die samen met een stempluspas naar de gemeente worden verstuurd tellen gewoon mee. Het maakt niet uit welke envelop de kiezer heeft gebruikt.

We vinden het jammer dat betrokken kiesgerechtigden ongemak ondervinden van deze situatie. We gaan er vanuit dat men als normaal gebruik kan maken van de mogelijkheid om hun stem per post uit te kunnen brengen.