Algemeen

Orgelvesper Vituskerk Stiens

Op zondag 5 maart om 19.30 uur zal organist Auke de Boer het orgel in de Vituskerk te Stiens bespelen in een orgelvesper. 

In deze vesper ligt het accent op de orgelmuziek en laat het Van Dam Baderorgel zijn klankkleuren horen. Dit komt tot uitdrukking in de gekozen literatuurwerken, de koraalvoorspelen en de vrijere werken. Muziek die tot klinken worden gebracht is van Bach, Walther, Scheidemann en Dubois. Aan het begin klinkt het  Preludium en Fuga in C (BWV 545a) van Bach. Aan het slot de bekende Toccata van Théodor Dubois. Hij was aan het einde van de 19e eeuw organist van de Saint Sulpice in Parijs. Centraal staat het lied NLB 209 “Heer Jezus, o Gij dageraad”. In Duitsland is het een der meest geliefde kerkliederen. Als tekstdichter wordt dit lied aan de hertog van Saksen-Weimar Wilhelm II toegeschreven, maar de melodie componist is onbekend. Auke zal een partita van Johann Gottfried Walther spelen, die er 13 variaties over heeft gecomponeerd. Een mooie gelegenheid om de fraaie klankkleuren van het Van Dam-Bader orgel in de Vituskerk te laten horen. Auke zal daarbij de gebruikte registraties vermelden en veel registers worden ook solistisch gebruikt. De organist geeft daarbij een inkijkje in de kunst van het registreren op het orgel en is  daarbij benieuwd wat het favorite register of orgelklank van luisteraar is. De Boer is organist van de Grote- of St Vituskerk in Stiens, de Grote- of Martinuskerk in Dokkum en emeritus stadsbeiaardier van Groningen