Algemeen

Piter de Groot naar landelijke dag voor kinderburgemeesters

Terwijl iedereen nog op één oor lag was kinderburgemeester van Waadhoeke, Piter Murk de Groot, zaterdagmorgen 28 september om 7.30 uur al onderweg naar Maarssen. Hij werd namelijk om half tien verwacht op de landelijke dag van kinderburgemeesters, om daar samen met alle kinderburgemeesters van Nederland, een hele dag met elkaar in gesprek te gaan over verschillende onderwerpen.

Na de ontvangst door de kinderburgemeester en burgemeester van gastgemeente Stichtse Vecht, gingen alle kinderburgemeesters eerst met elkaar op de foto. Na de bordesscène werden alle kinderambtsketens beschikbaar gesteld voor een pop-up tentoonstelling in Vechtstreek Museum, waarna de kinderen uiteengingen voor diverse workshops.

In de eerste workshop werd de vraag voorgelegd ‘Hoe kan ik mijn stem laten horen en wat heb ik daarvoor nodig als kinderburgemeester?”. Daarna ging de hele groep naar buiten voor een actieve workshop met achtereenvolgens de vraag: ‘Wat hebben kinderen nodig om buiten te spelen?’.

De kinderen genoten zichtbaar van de lunch die tijdens een vaartocht over De Vecht geserveerd werd. Daarna stond de laatste workshop op het programma met als onderwerp: ‘Diversiteit, iedereen doet mee!’.

Het was prachtig om te zien hoe alle kinderen meededen aan de discussies. De antwoorden van de kinderburgemeesters werden over de hele dag verzameld en bijeengebracht op een grote ‘tekening’. Tot slot ondertekenden vertegenwoordigers van verschillende landelijke organisatie de handreiking om kinderparticipatie te stimuleren en de kinderburgemeesters het manifest ‘We doen het samen’.

Nadat bekend werd gemaakt dat gemeente Leeuwarden in 2020 de landelijke dag voor kinderburgmeesters mag organiseren, werd er nog met de kinderen getoost op de succesvolle dag.