Algemeen

Plaatselijk Belang vraagt aandacht voor de speeltuinen in Stiens

Buiten spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Speeltuinen maken dit mogelijk. Plaatselijk Belang Stiens heeft de speeltuinen als aandachtspunt benoemd en daarom een speeltuincommissie ingesteld. 

Dit is de aanhef van een enquête die de commissie wil aanbevelen bij de inwoners van Stiens, want dat er wat moet gebeuren met de speeltuinen staat wel vast. Of zoals ze zeggen: “Wij als commissie willen met deze enquête helder krijgen wat (groot)ouders en kinderen vinden van de huidige situatie. Invullen kost een paar minuten.” Het blijkt dat er al het nodige voorwerk is gedaan. Zo is er een inventarisatie van speeltuinen en speelveldjes gemaakt en dan blijkt dat er het nodige achterstallige onderhoud is. Omdat de gemeente Leeuwarden heel positief staat tegenover het aanpakken van de problemen wil de commissie graag weten wat de bevolking vindt van de speeltuinen in hun buurt. En dan richten zij zich met name op de ouders en grootouders die toch het beste kunnen inschatten hoe groot die behoefte is. 

De commissie ontdekte tevens dat de speeltuinen niet gelijkmatig over Stiens zijn verdeeld en daar is wellicht wat aan te doen. Verder is men in sommige wijken actief in het beheren van speelplekken, in andere blijft dat er wat bij en de ervaring leert dat gebruik, onderhoud en aandacht een speeltuin aantrekkelijk houdt voor jong en oud. En als een speeltuin eenmaal verdwenen is, dan komt er niet gauw weer een nieuwe. 

De commissie bestaat op dit moment uit drie leden, maar men is op zoek naar enkele enthousiaste (groot)ouders die willen meewerken aan een plan voor het aanpakken van de speeltuinen in Stiens. U kunt dat in de enquête aangeven. De commissie heeft goede contacten met Plaatselijk Belang en de gemeente Leeuwarden. Er is namelijk best wel iets mogelijk als de bevolking maar duidelijk aangeeft dat de behoefte er is. En dat laatste lijkt zeer waarschijnlijk. Na de inventarisatie gaat de commissie bekijken welke acties prioriteit verdienen. Duidelijk is dat een en ander afhankelijk is van de respons uit de verschillende wijken. Doe dus mee en vul de enquête in vóór 1 juni. De (klein)kinderen zullen u er dankbaar voor zijn. Ga naar www.tinyurl.com/speeltuinstiens of stuur een mail naar speeltuinstiens@gmail.com voor informatie