Algemeen

Provincie organiseert bijeenkomst voor “Fryslân ûnderweis” in regio Noordwest Fryslân

Het verbeteren van de bereikbaarheid van Fryslân. Dat is wat de provincie belangrijk vindt. Daarom gaat de provincie rond de zomer van 2024 de regio’s in om de wensen en behoeften van bewoners op te halen. Voor de regio Noordwest Fryslân is deze bijeenkomst op 18 juni in Dronryp.

In het Bestuursakkoord 2023-2027 “Oparbeidzje foar Fryslân” staat dat de provincie Fryslân streeft naar een betere bereikbaarheid binnen Fryslân en versterking van het regionale openbaar vervoer, vooral op het platteland. Daarvoor is de provincie op zoek naar nieuwe, kleinschalige initiatieven in aanvulling op het openbaar vervoer.

Om deze initiatieven te ondersteunen gaat de provincie rond de zomer van 2024 de regio in. Het bestuur van de provincie heeft 4 miljoen vrij gemaakt voor het faciliteren van deze initiatieven. Mobiliteitsgedeputeerde Matthijs de Vries ‘’Dizze bestjoersperioade wurdt der flink yn it iepenbier ferfier ynvestearre. Dêr bin ik grutsk op. Dêr't gjin bussen ride is der de mooglikheid foar doarpen en wiken om sels inisjativen te ûntwikkeljen. De provinsje hat jild om dêrby te helpen. Ik sjoch dernei út om dêr mei de Friezen oer yn petear te gean”.

Regiobijeenkomsten

Tijdens de verschillende bijeenkomsten zal een toelichting worden gegeven over de gekozen aanpak en vertellen initiatiefnemers over al bestaande lokale initiatieven. Ook presenteert Qbuzz als nieuwe vervoerder van Fryslân haar plannen voor de regio’s. De avond wordt afgesloten met een infomarkt, waarbij aanwezigen in gesprek kunnen gaan met gemeente, provincie en initiatiefnemers. Meer informatie is te vinden op: www.fryslan.frl/fryslanunderweis

Dinsdag 18 juni: Noordwest (gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen) - Het Parochiehuis - Dûbelestreek 12, Dronryp

De bijeenkomst start om 19.30 uur – inloop 19.15 uur