Algemeen

Publiekscampagne Wmo van start: Jouw buurtkamer is er vanaf 1 januari

Op donderdag 17 december is de publiekscampagne over de nieuwe buurt- en dorpskamers van start gegaan: “Jouw buurt- of dorpskamer is er vanaf 1 januari. De plek waar wij er zijn voor jou.” Vanaf 1 januari 2021 zijn de negen buurt- en dorpskamers er als nieuw onderdeel van de Wmo. Inwoners van de gemeente Leeuwarden kunnen vanaf dat moment bij deze locaties terecht met een ondersteuningsvraag.

Amaryllis is vanaf 1 januari aanwezig op de negen locaties. Zij ontvangen mensen op afspraak. Op de meeste locaties zitten ook vrijwilligers van het Buurtservicepunt. Als corona het weer toelaat en er meer mogelijk is in de buurt- en dorpskamers voor vrijwilligers wordt er verder gebouwd aan een bruisende plek. Vanwege deze situatie zit er een opbouw in de publiekscampagne.

Een opbouw in de campagne

In december start de campagne met een aankondiging. Op 

https://lwdvoorelkaar.nl/nl

staat dan de contactinformatie per locatie en de meest actuele stand van zaken vanwege corona. In januari gaat de publiekscampagne door om mensen goed te informeren waar zij met hun hulpvraag terecht kunnen. Zodra er meer mogelijk is in de buurt- en dorpskamers voor vrijwilligers wordt de campagne verder vormgegeven en ingezet.

 

Wat is een buurt- of dorpskamer?

 

In de buurt- en dorpskamers is (zodra de coronamaatregelen het toelaten) iedere inwoners van de gemeente Leeuwarden welkom; met én zonder ondersteuningsvraag. Een plek om elkaar te ontmoeten, vrijwilligerswerk te doen en activiteiten met en voor elkaar te ontplooien. Een bruisende plek met reuring. In de buurt- en dorpskamer zijn zowel vrijwilligers als beroepskrachten actief. Samen onderzoeken zij welke ondersteuning passend is: vanuit het eigen netwerk, in combinatie met vrijwilligers en/of met zorgaanbieders. De beroepskracht is eindverantwoordelijk voor de in te zetten ondersteuning.

 

Hulp bij huishouden

 

MIEP Huishoudservice en Thuiszorg Het Friese Land bieden vanaf 1 januari de ondersteuning voor hulp bij huishouden. Vanaf 1 januari 2021 kunnen mensen met een ondersteuningsvraag voor hulp bij huishouden terecht op de website www.hbhleeuwarden.nl.

 

Meer informatie

 

Meer informatie over de buurt- en dorpskamers is te vinden op www.lwdvoorelkaar.nl/buurtendorpskamers. Of bel met de perstelefoon van de gemeente Leeuwarden, 058 233 40 02.