Algemeen

Restauratie van trotse kerk op oude terp Waaxens

De kerk op de terp van Waaxens wordt na een aantal restauraties feestelijk in gebruik genomen op zondag 23 juni 2024 van 14:00 uur tot 17:00 uur. 

Het begin van de kerk op de terp van Waaxens, rond de 8e eeuw, werd waarschijnlijk gevormd  door een reeks houten kerkschuren. 

Eind 12e eeuw werd er een stenen gebouw geplaatst. Tegen dit gebouw is in de 14e eeuw het oostelijk gedeelte van de kerk opgetrokken. Door een zichtbare bouwnaad is de lengte van deze kerk duidelijk te zien. In de 15e eeuw werd de kerk uitgebreid.

De kerk is genoemd naar Sint Thomas. Zijn naam stond in de klok die rond 1400 in de toren hing. De klok uit 1441, die nog in de toren hangt, vermeld als patroon van Waaxens de naam van Sint Johannes Baptist.

De toren is in 1961 eigendom van de burgerlijke gemeente geworden. Door de eeuwen heen is de toren ook regelmatig herbouwd en gerestaureerd.

De buitenkant van het gebouw heeft een laat-gothisch karakter, het meubilair is uit de renaissance periode.

Er hangt een eiken preekstoel met hier tegenover een overhuifde dubbele herenbank die in bezit is van familie van Harinxma thoe Slooten. Op de overkapping staat een alliantiewapen van Harinxma thoe Slooten – van Burmania. Dit vanwege het huwelijk van Pieter van Harinxma en Susanna van Burmania in 1648.

In de noordmuur hangt een epitaaf, in 1592 aangebracht door Syds Tjessens voor haar echtgenoot Douwe van Aylva, die op 28 jarige leeftijd bij Deventer was gesneuveld.Ook liggen er in de kerk enkele grafzerken. Er was ook een grafkelder, deze is opgevuld met zand.

In 1962 – 1963 is de kerk geheel gerestaureerd en is de pleisterlaag aan de buitenkant verwijderd.

Vanwege onderhoudskosten werd in 1985 gesproken over sluiten van de kerk, maar gezien de historische achtergrond was dit niet mogelijk.

In 1992 is de kerk nog een keer gerestaureerd en in 2022 heeft de laatste restauratie plaatsgevonden. De kerk is geschilderd, binnenmuren gestucd, eikenhouten meubilair in de was gezet en herenbank en preekstoel gerepareerd. In de kerk is een kleine keuken geplaatst, daartoe zijn 2 banken weggehaald en boven, op de kraak teruggeplaatst. In de consistorie is een wc gerealiseerd.

De kerk wordt feestelijk in gebruik genomen op zondag 23 juni 2024

van 14:00 uur tot 17:00 uur; er wordt een toespraak gehouden en er zijn foto’s te bekijken, ook staat er een hapje en drankje voor u klaar. Parkeren kan op de parallelweg, tegenover de kerk.

U bent van harte welkom, wij hopen u te zien op 23 juni a.s. in de Sint Thomas kerk te Waaxen