Algemeen

Speeltuin De Sinnewizer in Stiens op feestelijke wijze heropend

Deze zomer is speeltuin De Sinnewizer aan de Trompethoarn in Stiens op feestelijke wijze heropend. Speeltuincommissie Stiens en de gemeente Leeuwarden hebben de afgelopen twee jaar nauw samengewerkt om de vervallen speeltuin in een nieuw jasje te steken. 

Wethouder Hein de Haan verzorgde de openingshandeling. Hij zeilde vanaf de nieuwe kabelbaan door het strakgespannen lint dat voorzitter Nieuwsma van plaatselijk belang Stiens stevig vasthield. Binnenkort volgt nog een toegangshek, waarmee de renovatie helemaal is afgerond. 

Nieuwe speeltoestellen zoals een kabelbaan, een klimtoren met glijbaan en een schommelcombinatie trekken de aandacht in de vernieuwde speeltuin. Maar de renovatie is breder dan alleen speeltoestellen. De ondergrond was drassig en daarom is nieuwe drainage aangelegd. Het hele speeltuinterrein is van nieuw gras voorzien. Ook is het voetbalveld geëgaliseerd en voorzien van nieuwe doelpalen. De enthousiaste houding van de gemeente en een financiële bijdrage van plaatselijk belang Stiens maakten deze totaalaanpak mogelijk. En dit betaalt zich uit, want kinderen vanuit heel Stiens weten de speeltuin inmiddels te vinden! 

Het huidige speeltuinterrein is eind jaren tachtig ontstaan bij de nieuwbouw van de wijk It Skil. Het huidige terrein bleef destijds braakliggend achter als een soort van resthoekje. Een groepje ouders ging bij elkaar zitten en wilde hier een speeltuin realiseren. De toenmalige gemeente Leeuwarderadeel vond het een goed idee en stelde een bedrag beschikbaar.

Aanvullende financiering werd gevonden bij diverse fondsen en door eigen acties van bewoners. Na twee jaar van planvorming en een uitvoeringsperiode werd in 1999 de speeltuin geopend. Na verloop van tijd kwam de klad er in. Bewoners van het eerste uur verhuisden of hadden geen jonge kinderen meer, waardoor hun belang in de speeltuin afnam. De speeltuin ging zienderogen achteruit. Een groepje nieuwe kartrekkers in de buurt wilde enkele jaren geleden de speeltuin wel nieuw leven in blazen. Deze zijn een verbinding aangegaan met Speeltuincommissie Stiens, waarna nieuwe energie ontstond om de schouders eronder te zetten. Met dit prachtige eindresultaat! 

Voor wie de speeltuin nog niet heeft gevonden: de ingang van de speeltuin is gelegen aan de Trompethoarn, tussen nummer 19 en nummer 21 in.