Algemeen

Stad voor insecten geopend op schoolplein van De Sprankel Stiens

Enigszins beduusd onthult Lars (10) samen met Jan Dijkstra, voorzitter van de provinciale boomfeestdagcommissie, de naam van het nieuwe Tiny Forest op het plein van CBS De Sprankel. Lars zit in groep 6 van de school in Stiens en hij bedacht de naam voor het bosje: De Insectenstad. In de uren na de officiële opening planten de 340 leerlingen ongeveer 600 boompjes in het kleine bos.

Het is feest deze woensdag 16 november tijdens de Nationale Boomfeestdag. Vanuit de hele provincie zijn alle ogen gericht op De Sprankel. Een drone cirkelt boven het plein waardoor andere scholen kunnen meekijken als alle leerlingen en leerkrachten zingen over een groene toekomst en het belang van bomen.

 

Bij de opening zijn ook gedeputeerde Douwe Hoogland en wethouder Evert Stellingwerf aanwezig. De vertegenwoordigers van provincie Fryslân en van gemeente Leeuwarden benadrukken het belang van de aanplant van groen. Bomen zijn belangrijk voor biodiversiteit, ze zorgen voor verkoeling als het warm is en voor waterberging bij zware regenval. Ze geven ons iets terug, is de conclusie. Dijkstra, van de boomfeestdagcommissie, drukt de kinderen dan ook op het hart goed op de jonge boompjes te passen.

 

Bijzondere Insectenstad

Omdat de bomen – allemaal inheemse soorten die in Nederland zijn gekweekt – nog klein zijn, kijk je er nu gemakkelijk overheen. De komende maanden en jaren zal een groene oase ontstaan ter grootte van een tennisbaan. Het wordt een plek waar insecten en andere dieren kunnen wonen en schuilen en waar kinderen kunnen spelen. De leerlingen gaan als Tiny Forest Rangers het bos deels onderhouden. In het buitenlokaal, dat tegelijk met het bosje is geopend, leren ze onder andere over de natuur.

 

Bomen van BOSK

Een deel van de bomen is afkomstig uit BOSK. Een hele zomer zwierven de jonge bomen door het centrum van Leeuwarden om nu uiteindelijk te kunnen wortelen in het Tiny Forest in Stiens. In maart van dit jaar – tijdens de viering van de Boomfeestdag in Sint Annaparochie – stuurden leerlingen van Bildtse basisscholen de bomen op reis naar BOSK.

 

Samenwerking

Gemeente Leeuwarden, IVN Natuureducatie, Landschaps-beheer Fryslân, Boomfeestdag, Staatsbosbeheer, Snoek Puur Groen en It Fryske Gea werken samen aan een groene toekomst voor De Sprankel