Algemeen

Stiens wint de 2e prijs op het NK schoolmeisjes

Zaterdag 22 juni organiseerde het jubilerende KC de Boer het NK schoolmeisjes. 

In eigen dorp behaalden de schoolmeisjes Marsha Broersma, Marije Bokma en Marije van der Molen, onder leiding van Hielke Miedema, een mooie 2e prijs. 

 

Prijswinnaars NK schoolmeisjes:

1. Bolsward

2. Stiens

3. Niawier-Metslawier-Oosternijkerk