Algemeen

Stienzer Energykoöperaasje U.A. wil twee zonnedaken aanleggen

Op de Algemene Ledenvergadering van de Stienzer Energykoöperaasje van 16 november jl. hebben de leden besloten tot de mogelijke aanleg van twee zonnedaken in Stiens. Op de bedrijfsdaken van Bijland Bouw BV en Haan Reclamewerk aan de Truerderdyk te Stiens worden dan bijna 400 zonnepanelen geplaatst. 

Voorzitter Harm de Kroon: “In de vergadering is wel gemeld dat de Energykoöperaasje nog in gesprek is met beide bedrijven. Of het project definitief door kan gaan is niet alleen afhankelijk van de beide ondernemers, maar ook of we als Energykoöperaasje voldoende deelnemers hebben met voldoende certificaten. Per dak zijn dat minimaal 15 deelnemers die gezamenlijk minimaal 200 certificaten afnemen. De plannen passen helemaal binnen de doelstellingen van de Stienzer Energykoöperaasje om Stiens duurzamer en groener te maken en minder afhankelijk te laten zijn van externe partijen, zeker met de huidige hoge energieprijzen. Samen voor het dorp en de mienskip, dat is de coöperatieve gedachte”.

Via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) heeft de Energykoöperaasje afgelopen jaar een aanvraag bij de Rijksoverheid ingediend. Die is toegekend voor twee projecten met een totale capaciteit van bijna 400 zonnepanelen. In de SCE-regeling betaalt de overheid bovenop de prijs die met het energiebedrijf wordt afgesproken een subsidie. Daardoor kan Stiens, ook mede door de aankoop van certificaten, vergroenen en duurzamer worden en kunnen deelnemers een rendement halen uit hun bijdrage. 

 

Wil je ook certificaten aanschaffen en deelnemen in het project?

Als je belangstelling hebt voor de aanschaf van één of meerdere certificaten, dan moet je wonen binnen het postcodegebied van Stiens (9051) of in de aansluitende postcodegebieden van de dorpen Alde Leie, Britsum, Feinsum, Koarnjum of Hijum. Ook buiten deze dorpen van voormalig Leeuwarderdeel komen de inwoners van de dorpen Hallum, Wyns, Vrouwenparochie en Wânswert in aanmerking om certificaten te kopen. Als je belangstelling hebt en je wilt deelnemen in de projecten dan word je ook lid van de Stienzer Energykoöperaasje U.A. 

 

Volgens Harm de Kroon is het volgende van belang: “Als het project loopt, heb je jaarlijks gedurende een periode van 15 jaar rendement over je inleg van Ä100 per certificaat en aan het eind van de periode is ook je inleggeld volledig terugbetaald. Het rendement bedraagt 3,5% op jaarbasis. Dat is in elk geval meer dan je nu voor je spaargeld ontvangt. Per jaar leveren beide projecten naar verwachting voldoende stroom op voor zo’n 40-50 woningen”. 

 

Inschrijven

Dit kan vanaf 24 november 2021 via het contactformulier op de website www.stienzer-ek.nl met vermelding van je naam, adres, woonplaats en het aantal gewenste certificaten. Wacht niet te lang, de toekenning en afhandeling is in volgorde van binnenkomst! Heb je eerst nog vragen, stuur dan een mail naar de Energykoöperaasje en je krijgt z.s.m. antwoord