Algemeen

Stinzenflorapark Martenastate Koarnjum beste ‘hotspot’ van Nederland

Na jaren van onderzoek naar de botanische biodiversiteit in Nederland, is het stinzenflorapark van Martenastate in Koarnjum uitgekozen tot beste hotspot van Nederland. Een mooie opsteker voor Stichting Martenastate en beheerder It Fryske Gea. 

Foto: Sjoerd Hogerhuis

 

Ze zijn trots op het resultaat dat tot stand is gekomen onder supervisie van het gerenommeerde landelijke onderzoeksbureau Floron (FLORistisch Onderzoek Nederland). Alle geselecteerde hotspots zijn vastgelegd in een digitale spreidingsatlas, die bestaat uit tweehonderd unieke botanische locaties. Bij de selectie van de beste locaties is gekeken naar diverse onderdelen. Bijvoorbeeld akkerkruiden, muurplanten, oude boskernen, maar ook is er gezocht naar de vijf beste locaties voor stinzenplanten in Nederland. Deze prachtige voorjaarsbloeiers zijn in Fryslân op meerdere plaatsen te bewonderen. In de categorie ‘stinzenplanten’ is landschapspark Martenastate in Koarnjum gekozen tot de beste locatie van Nederland. Hierbij is uitgegaan van soortenrijkdom, kwaliteit en biodiversiteit. Voorzitter van Stichting Martenastate, Henk Buith: “Wij zijn bijzonder blij met deze eretitel. De waardering is een mooie beloning voor alle inspanningen om de kwaliteit van het landschapspark hoog te houden. De stinzenflora steelt nu terecht de show, maar ook de state, overige gebouwen, ornamenten, grafheuvel zijn erkend rijksmonument en zeker de moeite waard!” Het succes is mogelijk gemaakt door het huidige bestuur, vrijwilligers en het “groene beheer” dat sinds 2000 wordt uitgevoerd. Hiervoor is natuurorganisatie It Fryske Gea verantwoordelijk. Stefien Smeding, medewerker cultuurhistorie en erfgoed,  neemt hierbij de planvorming voor haar rekening. It Fryske Gea beheert naast Landgoed Martenastate ook stinzenflora-locaties als Park Jongemastate, het Wikelerbosk en het Rysterbosk. Alle herstelplannen die op Landgoed Martenastate zijn of worden gerealiseerd, zijn financieel mede mogelijk gemaakt door regionale en landelijke fondsen, overheden en particulieren. Het landschapspark is vrij toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. 

www.martenastate.nl

www.itfryskegea.nl/martenastate