Algemeen

Succes opleiding Gouden Gidsen Gilde in de Waddenregio

Stichting Vitale Waddenkust heeft de afgelopen maanden de succesvolle cursus Gouden Gidsen Gilde georganiseerd voor gidsen en ambassadeurs in het Waddengebied, of te wel, van stad tot zee.

In januari 2023 zijn een zeventigtal cursisten gestart met theorielessen over de geschiedenis, het landschap, de landbouw, de natuur en de taal van de Waddenkust. En – ook belangrijk – over didactiek. Al die kennis moet straks immers goed worden overgebracht.

Een topcast aan docenten zoals Meindert Schroor, Renate de Backere, Josse Pietersma, Lydia Barkema, Goffe Jensma en Douwe Kootstra hebben de cursisten meegenomen in deze materie. Ook is er ruim aandacht besteed aan landbouw, visserij en ecologie. Er zijn totaal 16 modules gevolgd en 8 excursies, een intensief traject maar zeer leerzaam. De reacties van de cursisten waren zeer enthousiast. De stichting Vitale Waddenkust is nu druk bezig met implementeren van het boekingssysteem, zodat ook de toerist meegenomen kan worden in het prachtige waddenregio gebied.

Inmiddels is aan 47 cursisten het certificaat “Gouden Gidsen Gilde” uitgereikt. En de stichting wil na afronding van deze pilot graag verder met de cursus en is bezig met voorbereidingen voor seizoen 2024.

Het Gouden Gidsengilde is een initiatief van Stichting Vitale Waddenkust in samenwerking met It Fryske Gea en de Waddenvereniging en wordt mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân