Algemeen

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Stiens

De Laatste Eer Stiens verzorgt voor haar leden de uitvaart, die de leden wensen. Dit doet ze al meer dan 121 jaar. In al die jaren zijn er verschillende uitvaartbegeleiders geweest, die samen met de dragers en een verzorgster, die de laatste zorg aan de overledene gaf, in samenspraak met de nabestaanden, de overledene of ter grave bracht of naar een crematorium vervoerde.

Op 31 december 2021 gaan wij afscheid nemen van onze uitvaartbegeleider, dhr. Jakob de Vries, die meer dan 30 jaar, eerst als drager en de laatste 25 jaar als uitvaartbegeleider de uitvaarten van onze leden verzorgde. Na al die jaren trouwe dienst, waarvoor wij dhr. J. de Vries zeer veel dank zijn verschuldigd, nemen wij afscheid.

Per 1 januari 2022 heeft de vereniging 2 andere uitvaartbegeleiders gevraagd de uitvaarten van onze leden te verzorgen nl. dhr. Hans van der Galiën (06-28125847) en mevr. Els Breimer (06-20396322).

Deze uitvaartbegeleiders kunnen worden gevraagd door de nabestaanden om de uitvaart te verzorgen. Meer informatie wordt op de site van de vereniging (https://delaatsteeerstiens.nl ) gemeld en in de maandelijkse advertentie van de Stienser.

Op de site https://delaatsteeerstiens.nl kunt u alle informatie vinden over onze vereniging zoals het aanmelden om lid te worden. Door lid te zijn van onze vereniging bent u verzekerd van een waardige uitvaart en professionele begeleiding. De vereniging heeft er vertrouwen in dit ook in de komende jaren te kunnen voortzetten voor haar leden en hun nabestaanden.

Het bestuur van “de Laatste Eer” te Stiens