Algemeen

Ulbe van Houten keert terug op zijn eigen school!

De naamgever van de christelijke school voor Voortgezet Onderwijs in St.-Annaparochie, Ulbe van Houten keert terug op zijn eigen school om zijn bekendste boek, De sûnde fan Haitze Holwerda in een unieke Bildtse vertaling te zien verschijnen!

Ulbe van Houten werd in 1922 onderwijzer op de christelijke lagere school te St.-Annaparochie. In 1946, na de oprichting van de christelijke ULO, werd Van Houten leraar in onder andere godsdienst, Nederlands en Engels. Van Houten heeft 47 jaar les gegeven op die school, tot 1969. Hij gaf zo lang les dat soms wel drie generaties van hem les hebben gehad. Eén dag voor zijn zeventigste verjaardag overleed Van Houten op 22 maart 1974. De christelijke school voor Voortgezet Onderwijs in St.-Annaparochie is later vernoemd naar Ulbe van Houten. Ulbe van Houten heeft verschillende boeken geschreven waarvan de bekendste 'De sûnde fan Haitze Holwerda'. In 1955 werd aan Ulbe van Houten de eervolle Gysbert Japicx-priis toegekend.

 

De sonde fan Haitze Holwerda in ’t Bildts

De roman De sûnde fan Haitze Holwerda, in 1938 skreven deur Ulbe van Houten, kreeg tien drukken en dan kin men met recht prate fan ‘n klassiker. De roman het ’n sterke bând met ’t Bildt deurdat drie Stannebuurtster erbaaiers bij Haitze Holwerda foor de ongetiid inhuurd waren. Die bând met ’t Bildt waar mèt de reden dat De Bildtse Boekerij/BildtTaal meende dat d’r ’n Bildtse fertaling komme most.In 2009 en 2010 het de Bildtse Teneelploeg ’t gelyknamige teneelstik met ’n prot nocht soa’n fyftyn keer opfoerd. ’n Samenfatting fan ’t teneelstik met foto’s en teksten fan de fersys, is, krekt as ‘n oversicht fan ’t leven fan Ulbe van Houten achterin dut boek opnommen.  Tidens de presintasy speult de Bildtse Teneelploeg ’n seleksy út ’t gelynamige teneelstik. Die presintasy sil plak fine op 24 septimber, de overdâgs om 16.00 uur in de Campus Middelsee, werônder húsfest CSG Ulbe van Houten, Harman Sannesstraat 5, 9076 EB St.-Anne. De toegand is fergeefs, maar anmelde is ferplicht. Dat kin tillefoanys   0518-491400/06-21802209 of e-post: sh.buwalda@home.nl