Algemeen

Van de volkstuinvereniging Stiens e.o.

In het dorp Stiens zijn er twee plekken waar je als inwoner van Stiens en omringende dorpen een perceel grond kunt huren om je eigen aardappelen, groente, fruit, kruiden en of bloemen te verbouwen.

Als je vanaf de rotonde bij Britsum over de brug van de Stienzervaart rijdt, zie je aan de rechter kant één van de percelen liggen, rustig gelegen, bestaande uit kleigrond en omringd door een begroeiïng. 

Als je vanaf de kerk in het centrum van Stiens richting verzorgingshuis Skilhiem rijdt en je rijdt daarna de Hege Hearewei op, dan zie je recht voor je het andere perceel liggen, bestaande uit terpgrond en mooi beschut tussen de huizen. 

Nu zijn er de laatste paar jaar op beide locaties een aantal percelen vrijgekomen door o.a. het op leeftijd raken van een aantal leden. Er komen echter te weinig nieuwe leden voor terug. Wij als tuinvereniging zouden graag zien dat deze vrijgekomen stukken grond weer zouden worden verhuurd. Als je een stuk grond van 100 m2  huurt, is het mogelijk jouw eigen aardappelen, groente e.d. voor het hele jaar te verbouwen. Om de huurprijs hoeft u het niet te laten. 100 m2 kost ongeveer 22 euro per jaar.

Dan is er ook nog de vraag hoeveel tijd gaat mij dit kosten: 
Uit onze ervaring blijkt dat het tuinseizoen loopt van begin maart tot ongeveer begin oktober. Het is ook wel een beetje weersafhankelijk. In de wintermaanden kom je eigenlijk alleen maar op de tuin om herfst- en wintergroente te halen. Ook wordt in deze periode nagedacht over wat je het komende seizoen denkt te gaan verbouwen. Eventueel kun je een tuinplan maken. Binnen de vereniging zijn wel mensen die je daarbij willen helpen. Je krijgt via de tuinvereniging een gids waarin de te verbouwen producten staan. Je kunt de zaden via de tuinvereniging met behoorlijke korting bestellen. 

De belangrijkste maanden van je tuinavontuur zijn toch wel maart, april en tot half mei. In deze periode moet de grond klaargemaakt worden en de te verbouwen producten worden geplant of gezaaid.

In principe huur je minimaal 100 m2 grond. Een kleiner stuk kan ook na overleg. Om 100 m2 grond klaar te maken voor het planten of zaaien van je producten heb je als beginnend tuinder ongeveer 12 uur nodig. Om je tuin onkruidvrij te houden na het spitten, heb je ongeveer 2 uur per week nodig. Laatste is wel wat weersafhankelijk. Het is wel zo, dat je toch wel enig groene vingers moet hebben. Een beetje discipline zou ook niet verkeerd zijn. Als je nog in het arbeidsproces zit is het verstandig dat je minimaal 1 avond in de week besteedt aan het schoonhouden van je tuin. 

Kom gerust een keer langs op een van onze beide tuincomplexen als het hek open staat en kom dan eens kijken wat een ieder verbouwt.

Het bestuur bestaat op dit moment uit:
G. de Boer (voorzitter) De Stripe13 StiensTel 058-2572915 
L. Roosma (secretaris), Eskdoarnstrjitte 5 Stiens Tel. 058-2573286 
J. Groenewoud (penn.meester), Canterstins 20 Stiens Tel. 058-2571705 
Jelte de Haan (alg. bestuurslid), De Boskrâne 1 Stiens Tel. 058-2571827
Durk Veenstra (alg.bestuurslid), A. Heslingastrjitte 8 Stiens Tel. 058-2574128
Beheerder Griene Leane: Wijtse Kemker Tel. 058-2572684 
Beheerder De Terp: Durk VeenstraTel. 058-2574128. 

Zij willen u graag informeren over het tuinieren op een van onze tuincomplexen