Algemeen

Van instapper naar doorzetter

Van 1 tot en met 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. Zoals u waarschijnlijk weet, is eenzaamheid niet leeftijdsgebonden maar komt het wel veel voor onder ouderen. Met het stijgen van de leeftijd stijgt namelijk ook de kans op kwetsbaarheid zoals eenzaamheid, het krijgen van chronische aandoeningen, mobiliteits- en geheugenproblemen en dementie. En weet u wat helpt? Bewegen!

Door deel te nemen aan sportieve en/of culturele activiteiten, voelen we ons minder eenzaam en verlengen we de periode met gezonde levensjaren. Onderzoek toont aan dat ouderen zich niet alleen vitaler voelen, ze zijn ook zelfredzamer. Ze kunnen langer zelfstandig thuis wonen. De problemen die hulpbehoevendheid op fysiek, psychisch, cognitief en sociaal gebied met zich meebrengen, worden uitgesteld en de gevolgen van chronische aandoeningen verzacht.

Reden voor mij om mede het initiatief te nemen om op zaterdag 28 september een Doe & Ontmoet Dag in Sportcentrum It Gryn te Stiens te organiseren. De dag vormt de start van een maand vol ‘ferdivedaasje’ voor senioren. Samen met o.a. lokale sport- en cultuuraanbieders worden senioren geactiveerd en verleid tot structurele deelname aan sportieve en culturele activiteiten in hun buurt.

Gaat u(w vader, moeder, opa of oma) de uitdaging aan om op sportief of cultureel vlak van instapper een doorzetter te worden? Onze nieuwe ‘baas van de gemeente’, de heer Sybrand Buma, geeft in ieder geval het goede voorbeeld! Het aanbod om inwoners van zijn gemeente te ontmoeten en om samen met hen mee te doen aan activiteiten en workshops op het gebied van ontspanning, sociaal contact, beweging en voeding heeft hij van harte aangenomen.

Oh ja, hoe zit dat nou met ‘van instapper naar doorzetter’? Veel mensen intensiveren bestaande hobby’s als ze met pensioen gaan, dus alleen de actieve mensen worden nóg actiever. Anderen zullen dus geënthousiasmeerd moeten worden. Vandaar dat ik doorzetters en instappers onderscheid.

Doorzetters continueren hun eenmaal begonnen activiteiten vaak tot op hoge leeftijd en instappers beginnen later. Vanuit de wetenschap ’hoe ouder, hoe minder instappers’, is een vroege instap dus belangrijk. Maar uiteraard geldt ook dat ‘je nooit te oud bent om te leren’ Dus hoe jong of oud u ook bent, doe en ontmoet mee! Want samen bewegen we naar een gezonde gemeente!

Op foto: Sido de Schiffart, Coördinator Sportontwikkeling bv SPORT