Algemeen

Volkstuinvereniging Stiens e.o.

Door een natte winter en een droge, vrij koude maanden april en mei en vervolgens een zeer warme droge maand juni heeft het even geduurd voordat de groei en bloei van de gewassen op beide volkstuincomplexen goed op gang kwam. De regen die begin juli viel heeft hier zeker aan bijgedragen.

De vroege aardappelen kunnen worden gerooid en vele groenten als sla, andijvie, rode biet, snijbiet courgettes en diverse koolsoorten kunnen worden gegeten.

Ook de eerste bloemen staan in bloei. Te denken valt aan dalias, zinnias, lavatera en goudsbloemen.

Het laatste jaar hebben we een tiental nieuwe leden kunnen verwelkomen.

Vooral vrouwen hebben zich aangemeld voor een stukje grond. Het is prachtig om te zien hoe zij omgaan met het verbouwen van hun producten. Het is zeer gevarieerd en het gaat niet altijd op de traditionele manier. Zo wordt er bij het verbouwen van stokbonen gebruik gemaakt van een paal met daarop een fietswiel. Hieraan worden touwen gespannen en met haken vastgezet in de grond. Hier groeien de sperziebonen bij op. Heel wat anders dan een rij bamboestokken. Erg creatief en het geeft het tuincomplex ook een gevarieerd aanzicht.

Verder hebben zich een aantal gezinnen van buitenlandse afkomst aangemeld voor een stuk grond.

Zij verbouwen naast de bekende gewassen ook gewassen die zij verbouwden in het land van hun herkomst.

Mede door de komst van al onze nieuwe leden is de variatie aan verbouwde gewassen groter dan ooit.

Op deze tuin is dit voorjaar ook een groepje cliënten van Talant gestart met een moestuin. Door de coronamaatregelen moesten zij hun reguliere dagbesteding missen en werd het tuinieren hiervoor een alternatief.

Aan de Griene Leane is 200m2 gereserveerd voor de voedselbank. Een aantal leden verbouwen hier groenten en onderhouden dit perceel. Het gaat dan om o.a. sla, aardappelen, rode bieten, witte kool, komkommers, courgettes enz.. Deze groenten zijn voor consumptie in week 30 geleverd bij de voedselbank. Mocht je willen meehelpen aan dit prachtige initiatief door het perceel mede te onderhouden, neem dan contact op met Wietse Kemper.

Als er leden van de tuinvereniging aanwezig zijn kun je gerust eens over de tuincomplexen aan de Griene Leane en Op ‘e Terp lopen om te kijken wat er zoal wordt verbouwd. Ze kunnen je er alles over vertellen.

Komend najaar of winter, afhankelijk van de ontwikkeling rond de corona, organiseert de Volkstuin-vereniging samen met Dbieb een cursus moestuinieren in Stiens.

In deze cursus wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen: het bemesten van de bodem, het spitten, maximaal verbouwen op je perceel, verbeteren bodemleven enz.

Heb je interesse om zo’n cursus te volgen, dan kun je contact opnemen met de secretaris L. Roosma

telefoonnummer 058-2573286. Je kunt ook mailen naar l.roosma@hotmail.com. Er zijn nog een paar plekken over. Wees er dus snel bij.

Net als ieder jaar hebben een paar leden aangegeven te willen stoppen met moestuinieren. Er komen dus een paar percelen van 100m2 vrij. Heb je interesse voor een perceel (ook huur van 50m2 is mogelijk) neem dan contact op met 1 van de beheerders van de beide tuincomplexen. Zij kunnen je alles vertellen over het huren van een perceel grond bij onze Volkstuinvereniging.

Voor de Griene Leane is dit Wietse Kemker telnr. 058-2572684

Voor Op ‘e Terp is dit Durk Veenstra tel.nr. 058-2574128