Algemeen

Voorjaarsexpositie Galerie Hiske Wiersma

In haar Galerie net even buiten Berltsum is van 22 mei t/m 20 juni het werk te bewonderen van Hiske Wiersma. 

De expositie laat schilderijen zien met de voor haar welbekende thema’s, zoals portretten van dier en mens, landschappen en stadsgezichten. Kenmerkende voor haar werk is dat het veelal portretten van dieren zijn. Hiske haalt de dieren uit hun dagelijkse omgeving vandaan en probeert ze af te beelden als een dier met een eigen karakter.

Galerie Hiske Wiersma, 

Kleasterdyk 32, 9041 VH Berltsum.

Openingstijden 13.00-17.00 uur en op afspraak. 

www.hiskewiersma.nl