Algemeen

Vrijdag 2 september 2e schemerexcursie bij Mts Dijkstra-Roorda in Stiens

Deelnemers waren vorige week woensdag verrast bij schemerexcursie Agrarisch Collectief Waadrâne in Ee. Dat er ’s nachts zoveel vlinders actief zijn in Noordoost-Friesland hadden de deelnemers van de schemerexcursie niet verwacht. 

Boeren van Agrarisch Collectief Waadrâne namen tientallen belangstellenden vorige week woensdagavond mee op een boerenkar achter een trekker langs zonnebloemlinten en vogelakkers. Bij de akkers stonden bestuursleden van het agrarisch collectief klaar om o.a. te vertellen over de insecten die in de schemering actief zijn, zoals nachtvlinders. Vlinders spelen namelijk een belangrijke rol in de natuurlijke bestuiving van gewassen en wilde planten. Ook vormen ze zelf - ook als rups - voedsel voor weidevogels. Met behulp van LED-emmers proberen de tellers een goed beeld te krijgen hoeveel en welke vlinders er voorkomen in boerenland. ,,Dat zijn er nogal wat, want hoe warmer de nachten, hoe meer nachtvlinders. Met de boerenkar rijden de deelnemers van de schemerexcursie verder langs de vogelakker in Ee waar Corrie Terpstra van Agrarisch Collectief Waadrâne samen met haar man Wytze zeven jaar geleden is begonnen met het inzaaien van de akkerranden met bloemen. Op de terugweg rijdt de groep nog één keer langs de zonnebloemlinten die niet alleen een lust zijn voor het oog, maar volgens Gerard Fokkema ook veel voedsel geven aan insecten.  Agrarisch Collectief Waadrâne is een collectief, bestaande uit zo’n 150 boeren uit Noardeast-Fryslân die bijdragen aan biodiversiteit en beheer van boerenlandvogels. Met deze excursie wil het collectief mensen graag informeren over hoe het boerenbedrijf hand in hand met natuurbeheer kan gaan.  Meer info: www.waadrane.frl 

Vrijdag 2 september. Startplaats van Schemerexcursie bij Mts Dijkstra-Roorda, Tichelwurk 21 in Stiens. Inloop 19.15 uur, start om 19.30 uur