Algemeen

Wandel mee voor het behoud van het kerkorgel

Op 16 september a.s. wordt er een wandeltocht georganiseerd ten bate van de restauratie van het Bakker en Timmenga-orgel in de Doopsgezinde Kerk te Holwert. De route is in 1,5 tot 2 uur af te leggen en leidt o.a. over de waddendijk met de vrouwenbeelden “Wachten op hoogwater” en langs twee boerderijen van het samenwerkingsverband Ecolana (zie ecolana.nl), waar economisch en ecologisch verantwoorde landbouw en natuur centraal staat.

Deze boerderijen zijn speciaal geopend voor een bezoek. Voor natje, droogje en sanitair wordt gezorgd. Het begin- en het eindpunt is de Doopsgezinde Kerk aan de Stasjonswei 3 te Holwert. 

De start is van 10 tot 11 uur. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Betaling bij de start: contant of via een QR-code. 

Wilt u meedoen? 

Meld u - voor een goede organisatie - uiterlijk maandag 9 september als volgt aan: 

Per e-mail: restauratie.orgelholwerd@hotmail.com

Telefonisch: Jelske de Groot (0519-561236) of Anneke van
der Meer (0519-571261)