Algemeen

Webinar: Brede Welvaart voor iedereen

Evenement: Webinar Brede Welvaart voor iedereen

Datum: vrijdag 26 maart 2021, 13.30u – 14.30u

Aanmeldlink: http://bit.ly/webinarbredewelvaart

 

Op vrijdag 26 maart organiseert provincie Fryslân samen met drie vooruitstrevende, Friese bedrijven het Webinar: Brede Welvaart voor iedereen.

In Fryslân staat geluk op 1. Maar hoe doen Friese bedrijven dat? Donker Groep, Van Wijnen en Opnieuw BV gaan in gesprek met gedeputeerde Sander de Rouwe, over brede welvaart en hoe zij brede welvaart vertalen naar hun bedrijf . Aan de hand van verschillende stellingen tonen de organisaties de aspecten van brede welvaart en circulaire economie in verschillende delen van de bedrijfsvoering.

Brede welvaart houdt in dat economische groei niet langer het enige doel is, maar één van de (noodzakelijke) middelen om te komen tot bredere welvaart, geluk. Voor de provincie is dit een belangrijk uitgangspunt van het bestuursakkoord Lok op 1.

Het Friese MKB is uitgenodigd om deel te nemen en met de deelnemende partijen het gesprek aan te gaan. Het doel is om het brede MKB in Fryslân en daarbuiten te inspireren en te informeren in hoe je brede welvaart zelf kan vertalen naar jouw organisatie.

Wij houden de coronamaatregelen streng in de gaten, het Webinar zal daarom plaatsvinden op gepaste wijze en met in achtneming van de maatregelen.

 

Voor meer informatie:

k.j.siepelinga@fryslan.frl                                                            christiaan.weening@donkergroep.com