Algemeen

Wethouder De Haan bezocht Stiens

Op woensdag 24 april heeft wethouder Hein de Haan van de gemeente Leeuwarden, samen met Bram Louwerse, wijkmanager en eerste aanspreekpunt voor Stiens, kennis kunnen nemen van wat er in Stiens leeft en speelt. 

In het gesprek vooraf vertelde de voorzitter van Plaatselijk Belang Stiens, Wiebe Nieuwsma, van de meest recente ontwikkelingen en de wensen voor de toekomst. In een strak geplande rondrit op de fiets kreeg de wethouder daarna een helder beeld van het dorp. 

Het eerste doel was de Sint Vituskerk. Een van de oudste kerken in Friesland met de unieke dubbele bomenrij. Kerkrentmeester Lubbert Tilma praatte het gezelschap bij over de noodzaak van en de plannen voor het opknappen van de bomen, want, zo vertelde hij: “As wy neat dogge, dan giet it allegearre ferlern en dat soe skande wêze.” Binnen in de kerk werd iets verteld over de rijke (bouw)geschiedenis van de kerk en in de kerktoren vertelde Yme Visser over het ingenieuze uurwerk en de klokken die in de oorlog door een gelukkige omstandigheid werden behoed voor omsmelten. Toch iets om op de Open Monumentendag in september nog eens navraag naar te doen.

Daarna werd koers gezet naar molen De Hoop waar Symen Bouma en Hendrik van der Veen vertelden van de geschiedenis en het functioneren van deze voor Stiens zo karakteristieke molen. 

Bij de spoorloodsen werd even stilgestaan bij de (nieuw)bouwplannen voor Stiens op die plek. De wethouder vertelde dat Stiens het meest vergrijzende dorp van de gemeente is, waarop Plaatselijk Belang meteen de urgentie benadrukte van levensloopbestendige woningen voor senioren en betaalbare koop- en huurwoningen voor jongeren. 

Al fietsend kwam het gezelschap voorbij diverse interessante plekjes in Stiens en in het nagesprek in De Skalm werden de nodige aandachtspunten nog eens op een rijtje gezet. Plaatselijk Belang benadrukte dat Stiens een prettig woonklimaat heeft met heel veel voorzieningen, maar dat men altijd alert moet zijn op ontwikkelingen. Voorzitter Nieuwsma refereerde aan de in het leven geroepen commissies op het gebied van energie, de speeltuinen en het verkeer en vertelde dat men samen met de gemeente werkt aan een woonvisie. Men wil weten welke woonbehoefte er is om nu en in de toekomst jong en oud in Stiens te kunnen laten blijven wonen. 

Terwijl Bram Louwerse aantekeningen maakte van diverse wensen en knelpunten, vertelde wethouder De Haan dat hij onder de indruk was van wat er allemaal in Stiens gebeurt. De imposante en interessante geschiedenis, de vele voorzieningen, in combinatie met een actieve bevolking, maakt Stiens tot een aantrekkelijke woonplaats. Hij benadrukte dat de gemeente graag samen met Plaatselijk Belang plannen maakt om Stiens in de toekomst veilig, leefbaar en aantrekkelijk te houden voor bedrijven en inwoners.