Algemeen

Uitvaartverzorging Bosch & Boonstra, samen sterk!

Samen sta je sterk(er) volgens uitvaartondernemers Wietske Bosch en Joke Boonstra. Dát is ook de reden dat ze sámen adverteren in deze krant. 

Ze hebben elk hun eigen uitvaartonderneming en werken zelfstandig; Bosch vanuit Hegebeintum en Boonstra vanuit Leeuwarden. Beiden hebben jarenlange ervaring als zelfstandig uitvaartverzorger. Samenwerking levert volgens beiden alleen maar voordelen op. "Het houdt scherp om samen af en toe te kunnen overleggen en de continuïteit voor families die ons bellen is op deze wijze altijd gewaarborgd". 

Verbinding maken is hun vak, in korte tijd een vertrouwensband opbouwen met mensen in moeilijke en verdrietige omstandigheden. Vanaf het eerste telefonische contact direct na een overlijden tot en met de dag van de uitvaart, alle dagen is er persoonlijk contact. In goed overleg is er tegenwoordig heel veel mogelijk. Nabestaanden kunnen, als ze dat willen, heel veel zelf doen... maar alles kan ook voor hen verzorgd worden, alles is bespreekbaar. Als mensen ernstig ziek worden, is er de mogelijkheid om zaken rond het afscheid en de uitvaart samen te bespreken. Eén telefoontje is voldoende om met Wietske of Joke een afspraak te maken. Als zaken vooraf goed geregeld zijn, voorkomt dat veel vragen en onzekerheid voor hen die achterblijven. U krijgt eerlijk advies en het geeft rust, als alles is doorgesproken.

Uitvaartverzorgers Wietske Bosch en Joke Boonstra hebben elkaar gevonden in eenzelfde manier van werken. ‘Integer, transparant, betrokken en betrouwbaar’, dit zijn sleutelwoorden die ze beiden hanteren in hun werkwijze. Rouw is rauw en je bent als mens o zo kwetsbaar als er iemand overlijdt waar je veel van hield. Beiden hebben in hun privéleven met rouw te maken gehad en dat heeft hun werk verdiept. Het heeft gemaakt dat men ook ná de uitvaart nog een stukje zorg op maat blijft bieden. Na de uitvaart is immers álles anders voor degene die achterblijft! Rouwen is een moeilijk en eenzaam proces. Uitvaartverzorging Bosch & Boonstra willen zich onderscheiden, met net dát stukje meer zorg dan gebruikelijk! 

Contact of informatie?

www.wietskebosch.nl (06 - 27 01 46 43) en www.jokeboonstra.nl (06 - 15 12 41 18)