Sport

Gymnastiekvereniging SGC organiseert koekactie

Ook dit jaar organiseert gymnastiekvereniging SGC een koekactie. De opbrengst komt volledig ten goede aan de aanschaf- of reparatie van materiaal welke de sporters gebruiken bij de gymnastiek of volleybal. 

De actie wordt dit jaar georganiseerd in de week van 16 tot 20 september. Jeugdleden gaan in Stiens langs de deuren om de koeken te verkopen. Seniorenleden en de allerjongste leden wordt gevraagd om koeken te verkopen aan familie, kennissen en buren. We verkopen suikerlatten, witte koeken en bruine koeken. Een koek kost  2,50 en drie koeken voor  6,00. Meer informatie is te vinden op de website www.sgcstiens.nl of via het e-mailadres info@sgcstiens.nl We rekenen op uw steun en hopen op een mooie opbrengst.