Sport

Nieuws van KF it Partoer

Het laatste weekend van augustus was het weer zover, de traditionele Club van Honderd partij stond weer op de agenda.

Op vrijdagmiddag werd er gekaatst door onze jeugdleden.  Bij de jongste categorie waren er 3 parturen en bij de oudere jeugd 6. In beide categorieën werd spannend gekaatst.  Veel partijen zijn in een 5-5 stand geëindigd. Na afloop van de wedstrijden was er voor iedereen pizza, wat goed in de smaak viel.

De uitslagen:
Jeugd 1:
1e Lotte Ytsje Hoekstra en Astrid Koopal
2e Elbrich Nicolay en Djamal Mujdzic
3e Esmee Sinnema en Wessel Faber

Jeugd 2:
1e  Isis Hofman en Marije Kamminga
2e  Linde Hofman en Melle v/d Burg
3e  Jan Koopal en Marije Walstra

De winnaars kregen allemaal een mooie RVS telegraaf met inscriptie, daarnaast kregen alle deelnemers een mok van het Partoer als herinnering aan deze partij.

Op zaterdag werd de wedstrijd voor de volwassenen gekaatst. Dit was voor de tweede keer een vrije formatie partij. In totaal hebben er 13 parturen meegedaan verdeeld over 3 categorieën.  Met bijna tropische temperaturen was het een heerlijke en erg gezellige kaatsdag.

De uitslagen:
A-klasse: 
1e Jisk Nicolay, Ibo Nicolay, Ivar Dijkstra
2e Jelmer Bijlsma, Hendrik v/d Meer, Haaye Miedema

 B-Klasse: 
1e Gabe Bruinsma, Cor Nicolay, Arno Heslinga
2e Jurjen Jan Koopal, Kerst Walstra, Anne Larooi

C-Klasse:
1e Eit v/d Velde, Fokke Joekema, Karst v/d Schaaf
2e Ytzen v/d Werff, Zenn Dylan Veldkamp, Annet Bierma
1e verliezersronde Peter Rijpstra, Harbert Blokland, Klaas Yde Blokland

De prachtige prijzen voor deze partij waren ook dit jaar weer geregeld door Klaas Walstra.
De winnaars kregen allemaal een telegraaf van RVS met inscriptie en een dinerbon.
Voor alle kranswinnaars was er dit jaar een wel heel bijzondere prijs, namelijk een ballonvaart aangeboden door Olijslager Verf.

Tijdens de Club van Honderd partij is er natuurlijk ook altijd de verloting waarvoor Klaas Walstra alle prijzen regelt. Ook dit jaar waren er weer vele mooie prijzen te winnen.

De 2 Hoofdprijzen (een ballonvaart voor 1 persoon aangeboden door Olijslager Verf) zijn gewonnen door Sake Faber en Janny Hamstra.

Wij willen langs deze weg Klaas Walstra nogmaals heel erg bedanken voor al zijn inzet voor de Club van Honderdpartij. Klaas heeft  namelijk,  na de 42 jaar die hij actief is geweest voor de club en alle prijzen voor het kaatsen en de verloting geregeld heeft, besloten dat dit het laatste jaar was.  Nogmaals hartelijk dank aan Klaas en alle sponsoren.

N.B.: Er zijn nog een aantal prijzen niet opgehaald: Blauw: 657 - 824 - 829, Roze: 942 - 980

Ook één van de hoofdprijzen (een reiskoffer) die is gewonnen door Sikke Postma is nog niet opgehaald. De prijzen kunnen worden opgehaald bij Klaas Walstra, Weversterp 22 in Britsum.

Telefoonnummer 058-2571388.