Algemeen

125-jarige in Stiens (slot)

Zo groeide de fanfare verder tot een volwassen vereniging die een prominente plaats innam in het dorp: spelen bij diverse activiteiten maar ook uitkomen op concoursen in de afdeling uitmuntendheid. Tijdens het 100-jarig jubileum bleek dat het kind ook volwassen was geworden en daarom ging de drumband zelfstandig verder onder de naam TA(ambour)KO(korps) STU(dio)

Het 100-jarig bestaan van Studio werd gevierd in de sporthal met als gast Rients Gratema; een voorstelling waarover nog steeds wordt gesproken.

En zoals het met alle 100-jarigen gaat: men wurdt wat krebintich netwier? Ook dit gaat aan Studio niet voorbij. Veel is er ingeleverd: een eigen onderdak, een eigen opleiding, het jeugdkorps en het spelen bij de kaatspartij. Maar veel is er ook gebleven: de wil om actief te blijven: concerten geven in het dorp , in het Skilhiem, bij het passeren van de Elfstedenlopers, bij molen De Hoop, in de IKW dienst met kerst. En ook de financiën worden niet vergeten: de succesvolle jaarlijkse bloemenactie in het voorjaar en de ondersteuning van onze trouwe donateurs zijn vaste inkomsten. En heeft de vereniging iets extra’s nodig dan wordt Studio gesteund door een aantal plaatselijke sponsoren. Al wordt alles wat minder: we hâlde de kop derfoar! En daarom gaan we het 125-jarig jubileum groots vieren en Stiens laten meegenieten van alle plannen en muziek.

We starten het jubileumjaar op 14 november in dit jaar: op uitnodiging van Studio krijgt Stiens koninklijk bezoek want de koninklijke luchtmacht kapel zal Stiens trakteren op een prachtig concert in de sporthal. Houdt deze datum dus alvast vrij in uw agenda.

Op 13 november 2021 sluiten we het jubileumjaar af met een jubileumconcert waarvoor al een artiest is vast gelegd. We maken er samen met u een feest van.

Wat er allemaal meer in dat jaar gaat gebeuren, blijft nog even een verrassing maar we houden u op de hoogte. Het zal duidelijk zijn: deze 125-jarige is nog springlevend en viert dit feest graag met het hele dorp samen. Komt u ook op ons feest? Kijk op onze site studiostiens.nl of op facebook.

U ziet: plannen genoeg ware het niet dat ook  Studio wordt geveld door het Corona virus. Zo enthousiast als we alles geregeld hebben voor het concert van de Koninklijke Luchtmacht kapel, zo spannend is het nu of dit spetterend concert door kan gaan. Mocht het worden uitgesteld  dan zullen we op zoek naar een alternatieve datum en  een aangepast programma van ons jubileumjaar. We houden u op de hoogte!

Nieuwsgierig geworden naar onze enthousiaste fanfare? Onze voorzitter mevr. Liesbeth Vrieswijk, (telefoon 06-52688838) vertelt u ook graag meer over de lege stoelen die graag bezet willen worden. We zullen u met open armen verwelkomen.