Algemeen

Aankomst Sinterklaas in Stiens

Zataerdag 23 november 2019

11.45 uur: Warm welkom voor de Sint en zijn Pieten in het centrum van Stiens.

12.15 uur: Start van de muzikale en kleurrijke rijtoer via: Langebuorren, Uniawei, Hynstewaed, Wythusterwei, Canterstins, Aysmastins, Graldastins, G. Japicxstrjitte, P. Mulierwei, Griene Leane, Ieleane.

13.30 uur: Aankomst in Sportcomplex It Gryn.

14.00 uur: Start Kinderfeest in de Bordinehal voor kinderen tot en met de leeftijd van 8 jaar.

14.45 uur: Einde van het grote “Sinterklaas Kinderfeest”.

15.15 uur: Vertrek van Sint en een aantal Pieten naar o.a. Skilhiem, Hayemastate en Petterhusterstate.

17.00 uur: Als laatste bestemming een bezoek aan de sporthal van Talant voor het  slotfeest met alle bewoners van Talant.