Algemeen

Actie Lionsclub Leowardia groot succes

Lionsclub Leeuwarden Leowardia ondersteunt dit jaar de voedselbank met een waardepuntenactie. Met de actie hebben zij 662.256 ‘DE-waardepunten’ opgehaald. Dit levert maar liefst 1300 pakken koffie op met een behoorlijke winkelwaarde! Zo zorgen zij samen voor een grote voorraad koffie bij de voedselbanken.

In verschillende supermarkten stonden inzamelboxen, waar mensen hun Douwe Egberts waardepunten konden inleveren. Douwe Egberts verzilvert deze punten voor pakken koffie, die ze aan de voedselbank levert. Ondanks dat het goed gaat met de Nederlandse economie, leeft nog ruim een miljoen mensen in ons land onder de armoedegrens. Vaak onbedoeld en ongewenst. Een pak koffie is dan een grote hap uit hun budget. Voedselbanken krijgen zelden koffie aangeleverd, omdat koffie niet snel bederft. Om tóch koffie in de voedselpakketten te kunnen leveren, organiseren   Lionsclubs door het hele land deze waardepuntenacties. Dit jaar dus ook in Leeuwarden en Stiens, en met succes! 

De volgende supermarkten hebben meegedaan aan de actie en hebben hiervoor ruimte beschikbaar gesteld; AH Camminghaburen Leeuwarden, AH XL Tijnjedijk Leeuwarden, AH Stiens, Jumbo Els Boek Zuiderburen Leeuwarden en de Jumbo Eksterstraat (vogelbuurt) Leeuwarden. 

Lionsclub Leeuwarden Leowardia is erg blij dat vele Douwe Egbert drinkers middels dit kleine gebaar de voedselbanken hebben gesteund. Zodat eenieder 2019 kan beginnen met een lekker bakje koffie. Vanwege het grote succes zal deze actie ook volgend jaar weer uitgevoerd worden.