Algemeen

Afgelopen zaterdag handbiker IJsbrandus in Koarnjum

Handbiker IJsbrandus van Popta uit Nijland fietste zaterdag 26 juni de tweede etappe van zijn route langs de 54 kerken van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. In totaal legt hij een tocht af van 434 kilometer, verdeeld over vier dagen. Maandag 14 juni fietste hij zijn eerste etappe. Wanneer hij zijn derde en vierde etappe fietst is nog niet bekend. 

Links een bezoeker van de Nicolaaskerk in Koarnjum, daarnaast Gerard Veldman (Plaatselijke Commissie - SAFT) en rechts IJsbrandus van Popta. Foto: © Bob de Boer Photography

Zaterdag 26 juni fietste hij langs de kerken in Baaium, Zweins, Peins, Schalsum, Boer, Wier, St. Jacobiparochie, St. Annaparochie, Britsum, Koarnjum, Jelsum, Huizum-Dorp, Swichum, Blessum, Boksum, Jellum, Bears, Weidum, Jorwert en Britswert. Dat is een tocht van ongeveer 130 kilometer.