Algemeen

Alzheimer Café op locatie

De avond met als thema 'Dementie, wat is het en hoe ga je er mee om' wordt georganiseerd op dinsdagavond 8 oktober 2019 vanaf 19.00 uur bij Interzorg Groep 'Foswert', Foswerterstrjitte 71 te Ferwert.

Het Alzheimer Café is een  plek van ontmoeting voor mensen met dementie, hun familie, vrienden of bekenden. Ook hulpverleners en een ieder die meer weten wil over de impact van de ziekte dementie is van harte uitgenodigd. 

Het Café is een plek waar informatie en advies gegeven wordt door deskundigen en waar ervaringen en problemen die dementie met zich mee brengt besproken en gedeeld kan worden.
Vanavond staan we stil bij wat Dementie eigenlijk is en hoe er mee om te gaan.
Onze gastspreker deze avond is mevr. Feikje Kooistra. Zij is specialist ouderengeneeskunde. Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt ca 21.30 uur. De toegang is, evenals koffie en thee, gratis. U bent van harte uitgenodigd.

De avond wordt voor u georganiseerd door Interzorg Groep “Foswert” en is onderdeel van het programma van het Alzheimer Café Noordoost Friesland. Maandelijks is er een bijeenkomst in Dokkum.