Algemeen

Bewegen in Coronatijd

Voor de derde week op rij een stukje over bewegen in Coronatijd. Deze keer gaat het over beweegparken, het jeugdsportfonds en weer een beweegopdracht. 

Allereerst iets over de ontwikkelingen wat betreft de beweegparken in Stiens. Een werkgroep bestaande uit inwoners van Stiens, Plaatselijk Belang, Talant, onderwijs, welzijns- en gezondheidszorg, sportverenigingen en - organisaties en de buurtsportcoach is al een jaar bezig om op drie verschillende plekken in Stiens beweegparken te ontwikkelen. Beweegparken zijn parken waar bewogen kan worden op alle niveaus. Iedereen van 4-100 jaar, verstandelijk of lichamelijk beperkt moet er kunnen sporten en bewegen. De toestellen die in de parken worden geplaatst kunnen voor verschillende trainingen worden gebruikt: cardio, kracht, lenigheid en balans. De beweegparken zouden we graag geplaatst zien op de volgende locaties: bij woonzorgcentrum Talant aan de Ieleane 10, bij OBS de Twilling (grasveld voor de school), Ieleane 8 en bij sportcentrum it Gryn, Ieleane 1. Tussen de drie locaties zouden we dan een beweegroute willen maken met bijv. kleuren en obstakels.

Mocht u dit interessant vinden, of hier meer over willen weten, dan kunt u mij mailen. Wij horen graag uw mening hierover. 

Dan is het natuurlijk in deze tijd heel belangrijk dat we lekker kunnen sporten, maar financieel is dat helaas niet voor iedereen haalbaar. Mocht uw kind graag willen sporten, maar kunt u dit niet betalen, kunt u met mij contact opnemen. Ik ben intermediair voor het jeugdsportfonds en kan dan een aanvraag doen bij dit fonds. 

Dit fonds betaalt dan vervolgens voor een jaar de contributie bij de sportclub en er kan evt. ook nog een cheque voor kleding worden aangevraagd. Als contributies bij sportverenigingen erg hoog zijn, moet er soms iets worden bijbetaald. Meer informatie kunt u vinden op https://jeugdfondssportencultuur.nl/. 

Als laatste weer de beweegopdracht/challenge: doe iedere dag minimaal 10 letters van het beweegalfabet. Je bent natuurlijk helemaal een topper als je alle dagen alle letters doet. Hieronder een afbeelding van het beweegalfabet:

 

Als je verder vragen hebt over sport en bewegen in de dorpen Noord (oud gemeente Leeuwarderadeel) kun je altijd contact met mij opnemen 

Elske Tolsma (e.tolsma@bvsport.nl / 06-46275830),

Buurtsportcoach gemeente Leeuwarden, dorpen Noord