Algemeen

Van 3 augustus t/m 15 december 2019 organiseert het Fries Landbouwmuseum de expositie: Hollandgänger. In het kader daarvan zijn er deze herfst vier lezingen en een busdagtocht naar Mettingen. De start is op zondag 22 september a.s. met een lezing over voedsel: 'Bier en Brood'. De aanvang is 15:00 uur.

Op zondagmiddag 22 september geeft George van der Peet in het Fries Landbouw Museum een lezing over ‘bier en brood’. De lezing is één van de vier activiteiten die het Fries Landbouw Museum met medewerking van Tresoar organiseert bij de expositie ‘Hollandgänger’ over Hannekemaaiers en (Lapke)poepen. De eersten werkten onder meer in de landbouw en de turfwinning. De (Lapke)poepen handelden in linnenwaren.
De lezing gaat over de culturele uitwisseling van brood en bier tussen Duitsland en Noord-Nederland, waarbij ingegaan wordt op de overeenkomsten en de verschillen. Naast de handel werd er plaatselijk bier gebrouwen. Hoe dat destijds verliep en welke grondstoffen er voorhanden waren, komt aan bod.

Bier
Verder is er deze middag de presentatie van een speciaal, voor deze expositie, gemaakt bier dat in samenwerking met een nieuwe Leeuwarder horecagelegenheid aan het Zaailand en Brouwerij Tsjerkebier uit Easterwierrum is gemaakt. Dit bier is gebaseerd op het historische Leeuwarder ‘Wip-bier' dat vroeger, met water uit de stadsgrachten, werd gemaakt uit boekweit, gerstemout en haver.
Tenslotte is er aandacht voor de productie van brood uit voorgaande eeuwen. Een bijzonder Middeleeuws brood kan door de bezoekers worden geproefd. Een en ander in samenwerking met bakker Jager uit Grijpskerk.

George van der Peet werkt bij de Stichting Hannekemaaierspad, die is opgericht om cultuurhistorisch waardevolle paden te bewaren.

Op deze middag is het Historisch Reisbureau van Tresoar (vanaf 13.00 uur) aanwezig in het museum. Bezoekers kunnen bij de medewerkers van Tresoar terecht voor genealogische vragen zoals: Hoe zet ik een stamboom op of hoe kom ik erachter of ik Duitse voorouders heb?
Het Historisch Reisbureau werkt mee aan dit project omdat veel families in het Duitse Emsland en in de provincie Fryslân nazaten zijn van de arbeidsmigranten.

Locatie: Felling 6, 8912 CG Leeuwarden (Goutum). Aanvang: 15.00 uur.
Kaartjes zijn te koop via www.landbouwmuseumfriesland.nl.