Algemeen

Bijeenkomst KBO-PCOB Leeuwarderadeel

Dhr. Engwerda vertelt over zijn het werk bij Hospice Marcelis Goverts Gasthuis. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 11 februari 2020 om 14.30 uur in De Hege Stins. 

Het bestuur heeft de heer Engwerda, betrokken vrijwilliger, bij het Hospice Marcelis Goverts Gasthuis in Leeuwarden bereid gevonden over de achtergronden en werkwijze van dit waardevolle instituut te vertellen. 

Daar wordt begeleiding, verzorging en gastvrijheid geboden aan mensen, die ongeneeslijk ziek zijn en zich voorbereiden op hun overlijden.

Met palliatieve zorg, waarin een menselijke benadering, persoonlijke aandacht en goede pijn- en symptoombestrijding, wordt gestreefd naar het behoud van kwaliteit van leven. Ook familie en vrienden worden zoveel mogelijk betrokken bij de zorg.

Leden en belangstellenden zijn van harte welkom op dinsdag 11 februari 2020 om 14.30 uur in De Hege Stins.