Algemeen

Bildts diktee

Soa starigan is ’t Bildts diktee ’n begryp worren. Der binne wy wakker wiis met. Ok deen d’r fleden jaar ’n prot an met en der waren wy nag wizer met. 

Dat jim begripe dat wy weer och soa’n nocht hewwe om ’t diktee te organiseren. Dut jaar sil ‘t op dînsdeg 26 febrewary 2019 heve.

Elk jaar wort ’t diktee deur ’n ânder skreven. Dut jaar is Hein Jaap Hilarides beraid fonnen om de tekst fan ’t diktee te skriven.

En elk jaar gaan wy ok naar ’n ânder plak. Na 2017 in St.-Anne, 2018 in Nij Altoenae wort dut jaar ’t Bildts diktee houwen in ‘t MFC ’t Beerdhuus in St.-Jabik. 

En wy sêge ’t nag maar ‘s ’n keer: ’t gaat d’r niet om ’t te winnen. Je hoeve echt niet bij de allergoeisten te sitten om met te doen. Ommers, ok bij de Elfstedentocht hewwe je ok te krijen met wedstriidrijers en toerrijers. En allenig de bêste drie worre trouwens bekindmaakt…Niks hoeft dij derom nag teugen te houwen, souwen wy sêge. ’t Begint om 20.00 uur. Wel allegaar graag ’n pin (meskien foor de wissighyd twee) metnimme. Pepier hoeve jim niet met te nimmen. Wie wort de opfolg(st)er fan Geke Postma of prolongeert Geke hur titel?