Algemeen

Boekhâlder Bijlsma als testamentair executeur

De zaken op papier nu toch eens goed regelen. Het is één van de goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar. En terecht, want wie mag dingen voor u regelen als u dat zelf niet meer kunt, of er zelfs niet meer bent. Met een bezoek aan de notaris is dat officieel vast te leggen. Maar wat als het op de uitvoering aankomt. Daarvoor is het aanwijzen van een deskundige testamentair executeur belangrijk.

Boekhouder Bijlsma werkt sinds 2022 vanuit het St. Vitushuis in Stiens. Jelmer Bijlsma wil met zijn team graag het vaste aanspreekpunt voor alle financiële zaken zijn. Door de vaak jarenlange relatie met zijn klanten ontstaat er zo een sterke vertrouwensband. Naast het verzorgen van de administratie en de belastingaangifte voor particulieren krijgt hij daarom ook regelmatig meer persoonlijke vragen voorgelegd. Bijvoorbeeld rondom het regelen van een nalatenschap. “Niet iedereen heeft daarvoor een geschikt familielid en in veel gevallen is het slim om naast familie ook een deskundig boekhouder aan te wijzen als executeur. Juist die combinatie kan heel goed werken als er in een kort tijdsbestek - vol emotie - veel geregeld moet worden,” vertelt Bijlsma uit ervaring.

Wie regelt uw nalatenschap?

Denkt u weleens na over uw nalatenschap? Wie moet te zijner tijd zaken afhandelen als u er niet meer bent of als u bij leven zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Er moeten veel dingen geregeld worden na een overlijden. Het doen van de Aangifte erfbelasting bijvoorbeeld. Of meer praktische zaken zoals het opzeggen van abonnementen, zorgen dat de laatste facturen worden betaald, uw woning leegruimen, eigendommen (denk aan de woning) verkopen en zo meer. Kortom, er komt dan veel op uw erfgenamen af!

Minder zorgen voor morgen

“Vaak is bij nabestaanden niet bekend wat er geregeld moet worden, begrijpelijk ook. Mogelijk is er geen familielid beschikbaar die zaken kan regelen of kiezen mensen liever een persoon die er net wat verder vanaf staat. In die situaties zijn wij van waarde,“ aldus Bijlsma. “Met onze financiële kennis handelen we alles slagvaardig, in goed overleg met de familie volgens de gemaakte afspraken af.” Dat is vandaag al een geruststellend idee voor alle betrokkenen. En niet alleen dat, op het vlak van Erfbelasting valt er financieel ook zeker iets te winnen. “Een goede boekhouder verdient zichzelf altijd terug,” zo besluit Jelmer.

Ga voor meer informatie over Boekhâlder Bijlsma naar www.boekhouderbijlsma.nl. Direct uw persoonlijke situatie voorleggen, bel hem dan rechtstreeks op 06 34 47 78 22 of mail naar info@boekhouderbijlsma.nl. De eerste kennismaking is altijd vrijblijvend