Algemeen

Burgemeester ziet toekomstbestendig onderwijs obs De Romte

Dronryp - Toekomstbestendig onderwijs op de Romte zorgt ervoor dat de leerlingen stevig staan en de juiste keuzes durven te maken en dat hebben we de burgemeester laten zien, aldus directeur Niels Gaastra van obs de Romte.  

In het kader van elkaar leren kennen was deze afspraak tot stand gekomen. De leerlingen van de Romte wilden wel eens weten wie nu die nieuwe burgemeester is en wat een burgemeester precies doet. De burgemeester wilde graag kennismaken met deze school en waar zij voor staan. Wat is eigenlijk eigenaarschap van het leren en toekomstbestendig onderwijs?

Tijdens het bezoek vertelden de leerlingen van de Romte over hoe zij zelf meepraten over hun eigen ontwikkeling. “Wij bespreken met juf wat het streefdoel van bijvoorbeeld rekenen wordt. Zo ben ik bezig om al mijn rekensommen op 85% te behalen”, aldus een leerling van groep 6.

Het eigenaarschap van het leren betekent in de ogen van de school dat een leerling zich bewust wordt van zijn eigen ontwikkeling. “Door individuele (coaching) gesprekken te voeren merken we dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen kunnen”, zegt de leerkracht van groep 7 en 8. Obs de Romte neemt de leerling serieus als mens en als eigenaar van de eigen ontwikkeling.  “We hebben de opdracht om de leerlingen klaar te stomen voor de toekomst, zodat ze over een jaar of 15 aan het werk kunnen, maar over welke vaardigheden ze dan moeten beschikken is de vraag.” Daar ligt een uitdaging voor het hele onderwijs. 

Leerlingen van groep 7 & 8 van obs de Romte vertellen dat ze leren zelf de juiste keus te maken. “Ik kan zelf besluiten of ik wel of niet meedoe met een instructie van juf en dat betekent dat ik goed moet nadenken over wat goed voor mij is”, zegt een trotse leerling van groep 8.

De kinderen van nu zijn onze werkgevers, werknemers en leiders van de toekomst. Die verdienen van ons het allerbeste toekomstgerichte onderwijs!