Algemeen

Buurtactie Stiens - wijk It Skil

De Stienzer Energykoöperaasje U.A. houdt in de periode 7 - 11 november een enquête bij de bewoners van It Skil (o.a. Boarskulp, Kinkhoarn, Noardkromp, Venusskulp, Hege Hearewei en omgeving). 

Aan de bewoners van deze buurt wordt gevraagd de enquête in te vullen om zo gezamenlijk in te vullen hoe het staat met het individuele energieverbruik en wat daar eventueel aan te doen is. Ook krijgen de bewoners inzicht het verbruik ten opzichte van vergelijkbare huishoudens en woningen. Dit is de derde buurtactie in Stiens na de geslaagde acties in de buurten Stienservaart en Stinzen-Zuidoost. De bewoners hebben allemaal een flyer in de bus gekregen met daarop een QR-code waarmee ze de enquête kunnen invullen. Ook komen onze vrijwilligers langs om hen nogmaals op de enquête te wijzen en hen aan te spreken op de wenselijkheid van het invullen ervan. Eventueel kan ook worden geholpen bij het invullen als dat via de computer niet lukt. Voor iedereen die meedoet en de enquête volledig invult. is een LED-lamp beschikbaar en iedereen die tevens lid wordt in deze buurt ontvangt nog een extra lamp. Mooi in deze duistere tijden! De Energykoöperaasje rekent erop dat veel bewoners gehoor geven om de enquête in te vullen. Van harte aanbevolen dus