Algemeen

Campus Middelsee breidt uit in “oude Foorakker-gebouw”.

Het aantal leerlingen van Campus Middelsee is dit jaar opnieuw toegenomen. Dik 600 leerlingen bezoeken nu de school, verdeeld over 34 klassen. Maar zoveel lokalen waren er niet en dus is voor en in de vakantie het “oude Foorakker-gebouw”  onder handen genomen.

Er is geverfd, gespijkerd en er zijn leidingen getrokken voor o.a. de wifi-punten en schermen. Op de wanden van de gang verschenen foto’s van een kenmerkend stukje Bildt om ook daar kleur en fleur te krijgen. Alles werd op deze wijze weer spic-en-span, up-to-date en bij de tijd. Een paar lokalen zijn samengebracht tot één groot technieklokaal zodat ook die sector meer en beter aan bod kan komen. Het maakte ook een nieuw Talentstroom mogelijk: Tools&Crafts waar leerlingen die techniek leuk vinden zich kunnen uitleven en hun vaardigheden vergroten.