Algemeen

Campus Middelsee groeit maar door in het krimpgebied

Tegen de forse krimp in groeit Campus Middelsee te Sint Annaparochie voor het vierde jaar op rij. Met de jaarlijkse krimpcijfers van meer dan 15% in de hand voor deze regio, is dit een uitermate bijzondere, maar voor de school heugelijke ontwikkeling.

Vorig jaar groeide de school, gehuisvest in het gebouw van de Campus Middelsee, met maar liefst 10% meer leerlingen, ook dit jaar zet die groei zich door met dezelfde percentages. Komend jaar zal het concept “Ulbe” nog verder worden uitgerold en uitgebreid met wederom nieuwe Talentstromen en Excellentieprogramma’s - waaronder het Bildts! Kortom een school met maatwerk, talentstromen, excellentie, huiswerkbegeleiding en coaching. Een school waarin er aandacht is voor de individuele leerling in een gepersonaliseerd model waarin veel valt te kiezen, maar waar de 3 x R - Regelmaat, Reinheid en Rust - de structuur van de school zal blijven. Dit jaar 2020 zette de groei nogmaals fors door, met maar liefst weer 10%. 

Komend jaar 2020-2021 zullen dan ook voor het eerst in de historie van de Campus meer dan 600 leerlingen de school gaan bezoeken, waarvan 190 nieuwe leerlingen. Dit bracht de school in de positie dat “oude delen van de school” weer open moesten worden gesteld, want de leerlingenaantallen zijn dusdanig dat het niet meer in de Campus kan worden gehuisvest.

Na een ingrijpende verbouwing en modernisering in de vakantieperiode is dit inmiddels gerealiseerd zodat alle leerlingen het kwalitatieve onderwijs waar we voor staan, op de bekende wijze kunnen blijven volgen ook in het “vernieuwde” deel, dat de sfeer ademt van het Bildt.

Trotse directeur Eelco Bruinsma: ‘Ouders kiezen voor onderwijskwaliteit en vinden het belangrijk dat hun kind wordt gezien in een facilitaire optimale moderne omgeving. Bovendien is het Leer Werk Plein een succesvol onderdeel gebleken zodat de school volop deel uitmaakt van de regio.’

Met dit belangrijke onderdeel, waarin de school samenwerkt met de ondernemers in de wijde omgeving, worden leerlingen meegenomen in de beroepskeuzes voor de hun toekomst en die van de regio. Inmiddels sloten meer dan 250 bedrijven zich hierbij aan!

Met behulp van het regionale bedrijfsleven worden leerlingen voorbereid op keuzes na de middelbare school. Bruinsma: ‘Wij werken intensief samen met ouders én met het regionale bedrijfsleven én hebben goede contacten met de mbo’s. Veel bedrijven staan te springen om deskundig personeel. Op deze manier houden we meer jongeren in deze regio en willen we tegenkracht bieden aan de krimp.’

Met dit prachtige resultaat van aanmeldingen kunnen we verder werken aan goed onderwijs in het belang van dit deel van de regio Waadhoeke.